Кримпване на мрежов кабел


Кримването на мрежов(LAN/Pach) кабел не е никак трудно. С малко повече внимание и съсредоточеност ще можете да го направите сами за по малко от две минути. Това, от което ще имате нужда са: разбира се кабел, RJ-45 конектори и клещи за кримпване.

Стъпка 1: Взимаме първо единия край на кабела и оголваме, така че дължината на осуканите двойки жички да бъде около 2.5 см. Внимаваме при изрязването на външната изолация да не повредим изолоацията на някой от жичките, както и тях самите.

Стъпка 2: След като сме оголили кабела, отделяме осуканите двойки, така че всяка жичка да бъде самостоятелна. Изправяме жичките, като ги издърпваме, това ще позволи по - лесното им влизане в каналчетата на RJ-45 конектора. Важно е при рязането на кабела, той да бъде отрязан така, че всички жички да имат еднаква дължина, обикновено повечето клещи за кримване дават възможност и за отрязване на жичките, а някои и за оголване на кабела.

Стъпка 3: Вече сме оголили кабела, разделили сме двойките жички и сме ги изправили. Сега трябва да подредим жичките в определената последователност, така че да може кабела върши своята работа. Като обърнем RJ-45 конектора с гладката част към нас, т.е. щифтчето за закопчаване да бъде от външната страна, подредбата от ляво на дясно е както следва: 1 - оранжево/бял, 2 - оранжев, 3 - зелено/бял, 4 - син, 5 - синьо/бял, 6 - зелен, 7 - кафяво/бял, 8 - кафяв. Този начин на подреждане е т. нар. 568B стандарт, който е най - широко разпространен. След като сме подредили и поставили жичките в съответния ред в RJ-45 и сме се уверили, че всяка жичка е влязла правилно - влязла е до край, вече можем да използваме клещите за кримване и да завършим единия край на кабела. Ако при така кримпнатия в единия край кабел, кримпнем и другия край по същия начин ще получим т. нар. прав кабел, който се използва за свързване на различни устройства, например компютър с рутер. Ако искам е да свържем две еднакви устройсва, например два компютъра, тогава имаме нужда от кръстосан кабел. В последния случай другия кабел се кримпва по стандарта 568А, подредбата можете да видите на дадената по - долу схема.

FTP Cat5 кабел Клещи за кримпване RJ-45 ред на свързване Кримпване на на мрежов кабел

2013-12-28 09:53:56 16118

Споделете тази статия: