Свързване на датчик за движение


За удобство или за охрана можем да използваме датчик за движение свързан към прожектор. На пазара се предлагат готови прожектори с датчици, но все пак трябва да знаем как да ги свържем към мрежата. Най - общо казано, от датчика излизат 3 жички - кафява, синя и червена. Кафявата жичка свързваме към фазата, синята към нулата и единия край на прожектора, а червената свързваме към другия края на прожектора. От прожектора също излизат 3 жички, като едната от тях е заземяването, която е в различен цвят, останалите две са, тези които свързваме към датчика и мрежата. След като вече сме свързали всичко и включим прожектора, той светва за няколко секунди, след което изгасва. Това не трябва да ни притеснява, дори при първоначалното включване прожектора свети за по продължително време, докато датчика влезе в работен режим, това може да отнеме до 30 сек. След като вече датчика е влязъл в режим на работа при всяко следващо прекъсване и включване на захранването прожектора светва за кратко и изгасва. Вече можем да настроим работата на датчика, което става от потенциометрите, които в зависимост от модела може да са 2 или 3 - за настройка на светлината, продължителност на светене и може, и да има настройка на чувствителността на сензора. Препоръчително е да се спазват инструкциите за монтиране на датчика за да може той да работи оптимално, при повечето например оптималната височина за монтаж е от 1.8 до 2.5 м.

Схема за свързване на сензор за движение Сензор за движение

2013-12-26 00:01:03 21226

Споделете тази статия: