За мен:Лична информация:

Пламен Янев | Създаване на ваша значка
Име: Пламен Георгиев Янев
Дата на раждане: 06.07.1983 в гр. Ямбол
Адрес: гр. Стара Загора
Фейсбук: Пламен Янев
e-mail: janev83@abv.bg
Образование:

Висше: Информационни технологии в бизнеса(магистър)
Висше: Счетоводство и контрол(бакалавър)
Средно: Машинна обработка на информацията

Езици за програмиране:

HTML: Много добро ниво
JavaScript: Средно ниво
CSS: Много добро ниво
PHP: Много добро ниво
SQL: Добро ниво
Ajax: Начинаещ
XML: Начинаещ

Софтуер:

Photoshop: Средно ниво