Размери и чертежи на кошер Дадан - Блат с мрежесто дъно за прашец


Кошера тип Дадан - Блат е един от най - разпространените в България, използван е от много хоби и професионални пчелараи. Кошера има много разновидности, като две по основни може да се определят, като такава с подвижно и неподвижно дъно. Подвижното дъно дава своите предимства и навлиза все повече в употреба. Когато имаме подвижно дъно при системата Дадан - Блат, тя се превръща в корпусна, с тази разлика, че имаме различни размери на плодниковия корпус и корпуса (магазина) за мед, но при така направения Дадан - Блад ние можем разбира се да правим различни комбинации, да поставяме дълбоко дъно за събиране на прашец и мрежесто (противовароатозно) дъно.
Схемите и размерите дадени тук са именно за такъв тип кошер Дадан - Блат с мрежесто подвижно дъно за събиране на прашец, плодник, магазин, покрвна табла и капак. В дадения вариант за капака на кошера се използва ОСБ плоскост с дебелина 11 мм, а за покривната дъска шпертплат с дебелина 4 мм. Дебелината на материала за направата на дъното, плодника и магазина е 25 мм, а за капака е 18 мм. Размерите на отворите на мрежата са 3 мм за дъното и 1 мм за чекмеджето за събиране на прашеца.

10 рамкови кошери Дадан - Блат Капак за кошер 10 рамков Дълбока покривна табла - размери и детайли Магазин Дадан - Блат размери Плодник Дадан - Блат - размери Мрежесто дъно за прашец - размери

2017-03-11 15:47:10 19353

Споделете тази статия: